Introduction to Computer Science
計算機概論
National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan.

Course Student Records

What's New?

Name List

科目名稱: 計算機概論(二)
科目代碼: 4101006 , 科目班別: 03
修課人數: 56
學系學號姓名 加分 Web Design Labs
(網頁設計作業)
(13%)
C Programming Labs
(C程式作業)
(20%)
期中考
(25%)
2/192/263/05網頁 3/123/19 3/264/164/234/305/075/14 5/215/286/044/09
社福系486310039陳姿尹+4111102222222002272
數學系487210003陳立群+511182222222222267
數學系487210014林信霖+511182222222200283
數學系487210017郭富典+411182222222222279
數學系487210022席大勇010.5102002222222267
數學系487210031蕭維政+411162222212202269
數學系488210044許天一+4110100200222000067
化學系488225001曹紘瑞+2111102222222000265
化學系488225002涂威任+2100.5102222122002049
化學系488225004羅肇凱+3111102222222002269
化學系488225005戴郁庭+811182222222222274
化學系488225006劉榮斌+2111102222222222266
化學系488225007林俊宏+4111102222222222263
化學系488225008廖宮慶+210082020202222270
化學系488225009周毓棟+4111102222222222275
化學系488225010吳秋燕+4110102222222222279
化學系488225011吳旭倍+6111102222222022273
化學系488225012黃冠銘+4110102222222022251
化學系488225013黃亭凱+411182222222022268
化學系488225014劉文富+311182222222220260
化學系488225015黃月吟+411180000222201046
化學系488225016張智媛+411192222222212249
化學系488225017王煒仁+411182222222222263
化學系488225018劉偉賢+4010102222222122062
化學系488225019蔡易玲+2111102222222022260
化學系488225020陳立偉+4111102222222222268
化學系488225021陳俊竹+611082222202022274
化學系488225022許祐嘉+4111102222220122263
化學系488225023謝承翰+301082022222002252
化學系488225025柯昱全+101082002220002251
化學系488225027莊孟哲+3110.502022112002268
化學系488225030林宗宏+4111102222211222263
化學系488225031黃柏嘉+4111102222212120266
化學系488225033陳忠順+410082222212002251
化學系488225034賴思豪+4110102222212221069
化學系488225035劉欣育+311102220000000053
化學系488225037李昆鴻+411182022222020263
化學系488225038李亞儒+3111102222222002261
化學系488225040黃偉哲+1110.582222211002270
化學系488225041陳俊宇+411082222222202061
化學系488225042張智凱+3111102222222002270
化學系488225043王正己+2101102222122002272
化學系488225044馮俞然+3111102222212202278
化學系488225045陳韋宏+2111102222222202276
化學系488225047林曉淇+1111102222222002269
化學系488225048張朝鈞+211062222221002273
化學系488225049周柏翰+411182222222001067
化學系488225050余嘉文+6110102222222002276
化學系488225051賴奇裕+3111102222222022279
化學系488225052余俊慶+211192222222020260
化學系488225053吳雅苓+6111102222222222271
化學系488225054陳威廷+310162222222000255
化學系488225055曾煥偉+4110.582222222212272
化學系488225057郭虹汶+3110102022212002257
化學系488225058黃立綱+8111102220222200052
化學系488225062姚宗良+311182222202000265

Notice

  • All information available on this page are to be used only for this course, by the students taking this course, and by the professor. Any other use of any sort requires explicit permission from the slide author. Click here to request permission.

Last Updated: June 29, 2001.